Mecmua Çıkarken

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Özlü,Osman ; "Mecmua Çıkarken"; Dumlu Aylık Fikir, Sanat Dergisi; Mart / 1937; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 1

Bu mecmuamız talebenin şahsî tetebbülerini , düşüncelerini, meslekî duygularını aksettirmeğe çalışacaktır. Derin bir aşkla yurdun çocuklarını eline alacak olan genç öğretmenlerimizin kendi içlerinden doğan bu teşebbüslerini candan karşıladık. Güzel itiyatlı, temiz düşünceli, kalpleri yurt.sevgisile dolu genç namzetlerimizin bu sütunlarda yazacakları yazıları dikkatle ve sevinçle takip edeceğiz. Bir arı gibi kitaplardan toplayacakları bilgilerin , muhite ait etütleri mecmtanın kıymettar yazılarını teşkil edecektir.

Büyük Ata Türk "Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir. Muallimden, mürebbiden mahrum bir millet henüz millet namını almak liyakatını kesbetmemiştir." buyruklar ile bu meslekin büyüklüğünü, önemini açık olarak göstermişlerdir .

Mürebbi çok büyük bir insandır. O, bütün insanların üstünde bir seciyeye maliktir. Muallimi, Mürebbiyi tasvir etmek çok güçtür. O tam orijinala ve ideal bir tiptir. İnsanlığa ait kusarların hepsinden azade, insanlığa ait meziyetlerin hep sini camidir . Her muallim bir insan nümunesi, lıir karakter en muzecidir .

Mürebbinin kend dünyası , meslekî ameli çok genişlemiştir . Muallim san’atı basit bir bilgi ile yapılamaz. İşle bu mecmuada o deryadan bir avuç alıp serpmek istiyor.Arama

Bizi Destekleyenler

.