Müzik, Eğitim ve Halka Sunuluşu

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Önaldı,M. Şenel ; "Müzik, Eğitim ve Halka Sunuluşu"; Folklora Doğru; Ekim / 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 27

İnsanlar güzel sese sahip olsunlar ya da olmasınlar, zaman zaman müzikli söyleyişlerde bulunular. Böylelikle çocukluk çağlarında veya büyüdükleri zaman öğrendikleri türkü, şarkı, ve melodilerle sevinçlerini, üzüntülerini içten g£len bir gereksinimle dışa yansıtırlar.

Yurdumuzda müzik terbiyesini olumlu kılan organlar pek gelişmiş değilsede bu organları yaratmak, geliştirmek ve yaşatmak kendi elimizdedir. Müzik terbiyesi ve zevkinin olumlu bir yolda geliştirilmesinde topluluk çalışmaları önemli rol oynıyabilir.

Koro çalışmaları sadece türküler söylemekle bırakılmayıp, solfej (nota ile okuma) ve kuramsal çalışmalarla bilimsel bir yolda yürütülmelidir. Burada en çok dikkate alınacak nokta gelişi güzel elemanlardan meydana gelen koroyu duygulu ve düzgün söyletebilmek ve koro düzeyi ile çevre düzeyine uygun repertuar seçebilmek olacaktır. Bugünkü koşullarda eser seçebilmenin hiç de kolay olmadığı gün gibi açıktır. Bunun nedeni elde bulunan eserlerin dar bir etki sahasına sahip olması ve buna paralel olarak dinleyici anlayışının yeteri kadar gelişmemiş oluşudur. Sık sık yapılacak halka açık gösteriler bu engellerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynıyacaktır. Bu gösteriler sırasında söylenecek, az çok duygulu, temiz ve düzgün müzikli söyleyişler dinleyiciler arasındaki yeni elemanlara ve topluluklara örneklik edecektir. Gösterileri koro ile bırakmayıp masallar, tekerlemeler, ozanların deyişleri ve halk oyunlarıyla zenginleştirmek, daha da çekici bir hale getirmek mümkündür. Böylece dinlemeyle kulağın, görmeye gözün, anlamayla zevklerin eğitilmesi kolaylaşmış olur; dinleyici istediğini seçmekle kulak estetik zevklerini her yönde eğitmiş ve çeşitli eserleri tanımak olanığını bulmuş olur. Zaten müzik eğitimi Halk Korolarım, klâsik koroları ve operaları izlemek veya dinlemekle elde edilebilir.

Halk oyunlarının müzik eğitimindeki önemini söylemeden geçemeyiz. Oyun, müzikli bir ritm ve hareket demek olduğuna göre eğitimdeki önemi büyüktür. Oynayanlara ve dinleyenlere zevk vermesinden faydalanılarak dolaylı olarak müzik dinletilmiş, ritm ve kulak eğitiminde fayda sağlamış olur.

Halk topluluklarının kendine özgü çalgı aletlerini çeşitleri ile bulundurmaları, gerek onları yakından izlemek, gerekse bu çalgı aletlerinin çalışmalarda işe yararlı olabilmesi yönünden önem taşır. Bilmeliyiz ki; halk türküleri ve oyunları yalnız ve yalnız halk sazları ile icra edilir. Ud, tanbur, keman, kanun v.b. gibi çalgı aletleriyle icra edilmesi yersizdir. Gene halk ağzını taklit eden, yüzüne gözüne bulaştıran kişileri veya bu çeşit plâkları halk için kurulmuş topluluklardan uzaklaştırmak gerekir.Arama

Bizi Destekleyenler

.