Önsöz

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Tanyeri,Selçuk ; "Önsöz"; Folklora Doğru; Ekim / 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 1

Sayın Okurlarımız,

Folklora Doğru'nun çıkarılması Robert Kolej Türk Folklor Kulübü Basın — Yayın Komisyonu'nun çalışmalarından biridir. Bizleri böyle bir karara götüren sebeplerin açığa çıkması, amacımızın herkesçe bilinmesi, bu amaca ulaşma yolundaki çabalarımızda bizlere yardımcı olacaktır.

Kulübümüz, Halk Oyunları, Halk Türküleri ve Halk Kostümlerini Anadolu’nun çeşitli yörelerinden alıp bunları tanıtmanın yanında gerçek folklora, yani halk bilgisine, eğilmenin gerekliliğine inanmıştır. Kulübün bünyesindeki arkadaşlardan kurulu Örf ve Adaletler Yarkurulu tarafından çeşitli konularda yapılan araştırmalar böyle bir inancın sonucudur. Dergiyi çıkarmadaki birinci amacımız, şimdiye dek sözlü olarak üyelere aktarılan bu araştırmaları, kulübün yeni yayın organı Folklora Doğru’da yayınlamak ve bu suretle okurlarımıza devamlı başvurabilecekleri bir kaynak sağlamaktır.

Eminiz ki, bu derginin çıkması ile, Örf ve Adetler Yarkurulu’nun çalışmalarında daha somut bir amaç belirecektir. Bundan böyle, yapılacak araştırmalara, bir okuyucu kitlesine sunulacak şekilde yön verilecek ve arkadaşlar yeni konulara yönelmek ihtiyacını duyacaklardır.

Robert Kolej Türk Folklor Kulübüne üye olan bir kişi, öğrenim süresi bittiğinde, ister istemez, halk oyunlarından, oynamanın verdiği haz ve coşkunluktan yoksun kalmakta, hattâ giderek çeşitli şartlanmalar sonucunda Türk folkloruna ve halkına yabancılaşmaktadır. İşte, bütün bu olumsuz değişimlere bir yere kadar engel olabilme çabası dergimizin ikinci amacıdır.

Robert Kolej Türk Folklor Kulübü dışarıya açık bir kulüp olma durumundadır ve diğer folklor kuruluşlarıyla işbirliğinin faydalarına inanmaktadır. Üçüncü amacımız, Folklora Doğru aracılığıyla kulübümüz ve diğer folklor kuruluşları arasında ilişki kurmaktır. Dergimizde bu kuruluşlar hakkında sık sık yazı ve haberler okuyacaksınız.

Buraya dek, dergiyi çıkarmaktaki amaçlarımızı anlattık. Bir de, derginin kapsıyacağı konular ve bunları sunuş şeklindeki özellikler nedeniyle Folklora Doğru'nun saptanmış bir amacı var. Amac, öğrenim yılı süresinde çıkacak sekiz sayı boyunca belirli konulardaki yazıların sonuçta bir bütün teşkil edecek şekilde devamlılık göstermesidir. Böyle bir tutumun, her sayıda birbirinden apayrı konuları işlemekten daha faydalı olacağına inanıyoruz. Amacımız, tüm olarak eğitilmektir.

Sayılarımızda, Örf ve Adetler, Halk Oyunları ve Halk Müziği Yarkurullarının araştırma ve derlemelerini okuma imkanını bulacaksınız. Ayrıca, her sayımızda, folklor üzerine söz sahibi olan yazarlarımızdan ve öğretim üyelerimizden birkaçının yazılarına yer vereceğiz. Burada kendilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Son vermeden önce, hatırlatmak isterim ki, bu dergi imkânları sınırlı bir öğrenci grubunun teşebbüsüdür. Amatör bir kuruluşun yayın ve bir yerde de eğitim organıdır. Kıymetli vakitlerinden ayırarak derginin çıkmasında büyük çaba gösteren arkadaşlarıma teşekkür eder ve çalışmalarının devamını dilerim.

 

Basın Yayın Yarkurulu
Başkanı
Selçuk Tanyeri


Arama

Bizi Destekleyenler

.