www.halkbilimi.com - Türk Etnoğrafya Dergisi [*] -...

Türk Etnoğrafya Dergisi [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Etnoğrafya Dergisi [*]
Basım Tarihi : 1964-1965
Cilt :
Yıl :
Sayı : 7-8
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Halılarda Küfiye Benzer Bodürler Durul,Yusuf 1
Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Eyice,Semavi 5
Dünya Açlıkla Savaş Haftası ve Bu Konuda Yaşayan Atasözleri Gürçay,Hikmet 8
Macaristan´daki Türk Kuyumculuk Yadigârları, Balkanlardaki Kuyumculuğa Türk Tesiri Koşay,Hamit Zübeyir 19
Mevlâna´nın Türbesi Karamağaralı,Halûk 38
Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Abbasi Devri Samarra Freskleri Kerametli,Can 43
Selçuklu Devri Konya Halıları Önder,Mehmet 46
Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Dört Albüme ve Bu Albümler Üzerindeki Çalışmalara Toplu Bakış Yörükân,Beyhan 50
Türk Kılıç Ustaları Yücel,Ünsal 59


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz