Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi: Haziran 1963
Cilt: 8
Yıl: 14
Sayı: 167
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   Başlık Yazar Sayfa
Halk Şiiri ve OzanlarıHınçer,İhsan3077
Âdet ve Ananeler: Yağma GeleneğiÖztelli,Cahit3080
Araştırmalar: OyuncakçılıkGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp3082
Halk Dansları: Düğün ve OyunTecer,Ahmet Kutsi3083
Bize Gelen KitaplarAnonim3084
Bir Denemenin Sonuçları: Halk Şiirimizde Medeniyet UnsurlarıKaradeniz,Fikret3085
Yurdun Dört Bucağından - IX : Kastamonu TürküleriAtaman,Sadi Yaver3087
Efsaneler: Tekirdağ`da Kıral Yolu EfsanesiOy,Aydın3090
Bozkır`da Halk Hekimliği: Kuduz ve DarpılmaAçıkgöz,Saim3091
Halk Hikâyeleri: Köroğlu`nun Kuyuluk RivayetiElçin,Şükrü3092
İnanışlar: Ankara Sorgun Köyü İnanmalarıGençtürk,İsmail Celâl3097
Derlemeler: Burdurùn Bucak İlçesi TürküleriYüce,Şener3099
Halk Edebiyatı: 1938`de Bayburt`ta Saz Şairleri HaftasıYanbey,Mahmut Kemal (Türk Halkbilgisi Derneği-İdare Heyeti Azası)3101

Arama

Bizi Destekleyenler

.