www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Nisan 1967
Cilt : 10
Yıl : 18
Sayı : 213
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Medenî Kıyafettin Batı'ya Türklerden İntikali Danişmend,İsmail Hami 4373
Araştırmalar: Dede Korkut Üzerine Bazı Notlar Öztelli,Cahit 4374
Derleme Faaliyetleri: Millî Folklor Enstitüsü'nün Çalışmaları Hınçer,İhsan 4376
Halk Resim Sanatı: "Ah Minelaşk" Yazı - Resim ... Tabiat Aksel,Malik 4378
Derlemeler: Harput Mânileri Özergin,M. Kemal 4382
Halk Eğlence ve Gelenekleri: Erzincan'da Saya Gezme Geleneği Şeker,Bahattin 4383
Geçen Ayın Folklor Olayları: Pariste Çorap Sergisi - İstanbulda Kına Gecesi Hınçer,Çora 4387
Deyimlerimizin Kaynakları: Papucun Tersi Yund,Kerim 4388
Yusufeli Folkloru: Doğum ve Çocuk Üstüne Gelenekler, İnançlar Özder,M. Adil 4390
Harput'ta Evlenme ve Düğünleri: Veç ve Düğüne Hazırlık Sunguroğlu,İshak 4392
Bize Gelen Kitaplar Anonim 4393
Halk Hekimliği: Konya da Halk İlaçları Küçükbezirci,Seyit 4394
Yabancı Dergilerden: Proverbium - Atasözleri Dergisi Uyguner,Muzaffer 4395
Bir Masal: Tembel Ali ile Cadı Karı Akçın,Faik 4397