www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Nisan 1958
Cilt : 5
Yıl : 9
Sayı : 105
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Yeni Halk Şiiri ve Şairleri Gökşen,Enver Naci 1665
Neyleyim Alpan,Halit 1666
Kandıra Folkloru: Kandıra'da Tedavi Usülleri ve Çareleri Uyguner,Muzaffer 1667
Malik Aksel'in Resim Sergisi Anonim 1669
Müzik Bahisleri: Halk Müziğinin Değer ve Önemi Yönetken,Halil Bedi 1670
Derlemeler: Niğde ve Dolaylarından Derlenen Atasözleri - 1 Beyhan,Ali İhsan 1671
Konya Folkloru: Konya Kadınlığı ve Konya Evleri Babagil,İffet 1673
Gelenek ve Görenekler: Karahüseyinli Köyünde Ramazan Davulu ve Manileri Elmas,Yılmaz 1674
Ramazan Bayramı dolaysıyle: Bayram Yeri Tecer,Ahmet Kutsi 1675
Bize Gelen Kitaplar Anonim 1677
Araştırmalar: Müzik ve Halksazlar ile İlgili Bazı Maddeler Öztelli,Cahit 1678
Saz Şairleri: Ürgüplü Memiş Şahin Önder,Ali Rıza 1680
Bir Anket: Maarif Vekâleti'nin Tamimi Anonim 1682
Bir Konya Masalı: Beyoğlu'nun Kızı Ataman,Ali 1684