Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi: Ocak 1951
Cilt: 1
Yıl: 2
Sayı: 18
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   Başlık Yazar Sayfa
'Türk Halkbilgisi Derneği' Tarafından Neşredilen BeyannameAnonim273
Millî Eğitim Başkanı Tevfik İleri Türk Halkbilgisi Derneği Fahri Başkanlığına SeçildiAnonim274
Efsaneler: Kan KuyusuGüney,Eflatun Cem275
Beşik Türküleri'nden: Bebek Sevme TürküleriKırzıoğlu,M. Fahrettin276
Müzik Folkloru: MeyAtaman,Sadi Yaver277
Etütler: Naldöken Tahtacıları - 2Yetişen,Rıza279
Bir Etüt: Konyanın 'Külfetsiz Nimetler' i - 2Evren,Afif281
19. Asırda: Makedonya Yürük Folkloru - 2Gökçen,İbrahim282
Urfa Notları: Bozan Bey İçin Yakılan Yiğitlik TürküleriÜnal,Nazmi284
Ayın Olayları: Dergimizin Tertiplediği 'Türk Halk Musikisi Gecesi'Anonim285

Arama

Bizi Destekleyenler

.