www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Ocak 1950
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 6
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatında: Garip ve Gurbet Uraz,Murat 81
Türk Folklor Araştırmaları ve Altıncı Dil Kurultayı Anonim 82
Musizi Bahisleri: Uzun Hava Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 83
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şairleri - 4 Bayrı,Mehmet Halit 85
Folklor Dağarcığından: Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerin Rolü (*) - 1 İslamoğlu Ataman,Sadi Yaver 87
Ummandan Damlalar: Halk Denen Ermişin Bir Dillenmesi Daha - Seyranî'den Bir Şiir Çağlar,Behçet Kemal 89
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 2 Kum,Naci 90
Araştırmalar: Bursa Müzesinde Enteresan Bir Mezar Taşı Yalgın,Ali Rıza 92
Türk Millî Destanı Oğuzlama Basat Sormaktadır Gocul,Basri 93
Toplamalar: Şimdiye Kadar Derlenmiş Konya Mânileri - 1 Önder,Zafer 94
Âdet ve Gelenekler: Çumra İlçesinin Alanlı Köyünde Ekime Dair Bazı Tâbirler ve Âdetler Varol,Veli 95
Güzel Üstüne Aşık Mehmet Yakıcı 95


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz