www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Temmuz 1950
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 12
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Birinci Yıl Biterken Hınçer,İhsan 177
Halk Edebiyatı: Halk Edebiyatında Mizah Uraz,Murat 178
Anıp Durur Erdoğdu,Abdullah 178
Bursa Müzesi Müdürü Alı Rıza Yalgın Geçen Ay Emekliye Ayrıldı Anonim 179
Oyunlar: Taklitçi Halk Oyunları Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 180
İstanbul Folkloru: Meydan Şâirlerinden Birkaçı Bayrı,Mehmet Halit 182
Ayın Olayları: Değerli Kompozitör Adnan Saygun Amerikada Anonim 183
Bir Yıllık Çalışmasını Muvaffaliyetle Dolduran - Türk Folklor Araştırmaları Anonim 184
Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 7) San'at ve Zeneat Yalgın,Ali Rıza 185
Halk Şairleri: Sarıkamışlı Âşık Cânani Aladağ,Mehmet Gökalp 186
Tetkikler: Kâtip Türküsü Memişoğlu,Fikret 187
İnevi Tüzbilimi: Maniler - 2 İmamoğlu,İsmet 189
Milli Rakslarımızdan: Kütahya Düğünlerinde Düz Oyun Uzunoğlu,Sadık 190
Ne Şanlıdır Şu Askerlik Anonim 190
Bir Efsane: Şahitler Kayası Güney,Eflatun Cem 191


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz