www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Mayıs 1950
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 10
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Folklor ve Etnografya'nın Konusu Ülkütaşır,Mehmet Şakir 145
İstanbul Folkloru Anonim 146
Halk Edebiyatı: Halk Hikayelerinde Köseler ve Keller Uraz,Murat 147
Kitaplar: "Sümmânî" ye dair Dizdaroğlu,Hikmet 149
Maddi Konular: Uludağ Türkmen Etnografyası - 4) Yerleşmeleri 5) Isı-Işık Yalgın,Ali Rıza 151
Derlemeler: Davud-û Antakî'nin Antakyada Yaşayan Hatıraları Kızıldağlı,Edip 153
İnevi Tüzbilimi: Ağıtlar - 3 İmamoğlu,İsmet 154
Okuyucularımıza Anonim 155
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 4 Kum,Naci 156
Kayıbımız: Vahit Lütfü Salcının Son Şiiri Hınçer,İhsan 158
Etüdler: Konyada Tarih Boyunca Helvacılık Önder,Mehmet 159


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz