www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Şubat 1950
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 7
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Sohbet: Türklerde Soyadı Banarlı,Nihad Sami 97
Halk Edebiyatı: Âşık Şem'inin Konya Destanı Bayrı,Mehmet Halit 99
Tetkikler: Elazığ Müzik ve Edebiyatı Memişoğlu,Fikret 100
Berdevam Ünal,Nazmi 100
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 5 Salcı,Vahit Lütfi 102
Sitem Gündoğdu,Abdullah 102
Bibliyografi: Yeni Bir Folklor ve Etnoğrafya Kılavuzu Halil,Ahmet 103
Kırk Kardeş Anonim 103
Derlemeler: Halk Arasında Çocuk, Delikanlı ve İhtiyar Yalgın,Ali Rıza 104
İstanbul Radyosunda Halk Musikisi Yayımı ve Sadi Yaver Ataman Anonim 105
Araştırmalar: Mâdeni Tellerin İlk Olarak Halk Sazlarına Takılışı Uzunoğlu,Sadık 106
Milli Oyunlarımız: 3 Kars Oyunları Çilingiroğlu,Kemal 107
Tarihi Bir Destan: Âşık Avasî'nin Sarıkamış Destanı Aladağ,Mehmet Gökalp 108
İncelemeler: Sille Türküleri Üzerinde Bir Araştırma Önder,Mehmet 110
Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı - 2 Hınçer,İhsan 111


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz