Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi: Ocak 1950
Cilt: 1
Yıl: 1
Sayı: 6
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatında: Garip ve GurbetUraz,Murat81
Türk Folklor Araştırmaları ve Altıncı Dil KurultayıAnonim82
Musiki Bahisleri: Uzun HavaGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp83
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şairleri - 4Bayrı,Mehmet Halit85
Folklor Dağarcığından: Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerin Rolü (*) - 1 İslamoğluAtaman,Sadi Yaver87
Ummandan Damlalar: Halk Denen Ermişin Bir Dillenmesi Daha - Seyranî'den Bir ŞiirÇağlar,Behçet Kemal89
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 2Kum,Naci90
Araştırmalar: Bursa Müzesinde Enteresan Bir Mezar TaşıYalgın (Yalman),Ali Rıza92
Türk Millî Destanı Oğuzlama Basat SormaktadırGocul,Basri93
Toplamalar: Şimdiye Kadar Derlenmiş Konya Mânileri - 1Önder,Zafer94
Âdet ve Gelenekler: Çumra İlçesinin Alanlı Köyünde Ekime Dair Bazı Tâbirler ve ÂdetlerVarol,Veli95
Güzel ÜstüneAşık Mehmet Yakıcı95

Arama

Bizi Destekleyenler

.