www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Ağustos 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 1
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Türk Folklor Araştırmalar´nı Niçin Çıkarıyoruz Hınçer,İhsan 1
Araştırmalar: Halk Edebiyatında Bâde Uraz,Murat 2
Musiki Bahisler: Folklor Çalışmalarında Disiplin Ataman,Sadi Yaver 4
Halk Edebiyatı: Konyalı Âşık Rıza Bayrı,Mehmet Halit 6
Türk Milli Destanı Oğuzlama Gocul,Basri 8
Efsaneler: Ayasofya Türk Efsaneleri Hakkında Ünver,A. Süheyl 9
Etütler: Kaygusuz Apdal Hakkında Etütler - 1 Salcı,Vahit Lütfi 14
Hâdiseler Karşısında: Yunus Emre ve Mezarı Kişmir,Celâleddin 15