Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi: Aralık 1949
Cilt: 1
Yıl: 1
Sayı: 5
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   Başlık Yazar Sayfa
Tire'den İlhamlar: Hep Aynı ŞeyÜnver,A. Süheyl65
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 3Ülkütaşır,Mehmet Şakir66
Milli Oyunlarımız - 3: Çoruh Boyu ve Hopa Civarı OyunlarÇilingiroğlu,Kemal68
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 1Kum,Naci69
Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet YakıcıHınçer,İhsan72
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 4Salcı,Vahit Lütfi74
Araştırmalar: Kuzeydoğu-Anadolu'da Kullanılan Türkçe Erkek AdlarıKırzıoğlu,M. Fahrettin75
Halk Ağzından: Doğu Anadoludan Birkaç Ağıt ÖrneğiAladağ,Mehmet Gökalp76
Masal: Tıntın Eden KabakcıkKişmir,Celâleddin78

Arama

Bizi Destekleyenler

.