Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Aralık 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 5
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var


Başlık Yazar Sayfa
Tire'den İlhamlar: Hep Aynı ŞeyÜnver,A. Süheyl65
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 3Ülkütaşır,Mehmet Şakir66
Milli Oyunlarımız - 3: Çoruh Boyu ve Hopa Civarı OyunlarÇilingiroğlu,Kemal68
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 1Kum,Naci69
Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet YakıcıHınçer,İhsan72
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 4Salcı,Vahit Lütfi74
Araştırmalar: Kuzeydoğu-Anadolu'da Kullanılan Türkçe Erkek AdlarıKırzıoğlu,M. Fahrettin75
Halk Ağzından: Doğu Anadoludan Birkaç Ağıt ÖrneğiAladağ,Mehmet Gökalp76
Masal: Tıntın Eden KabakcıkKişmir,Celâleddin78
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz