Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Ağustos 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 4
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var


Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatında: Saz ve ÂşıkUraz,Murat49
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şairleri - 3Bayrı,Mehmet Halit51
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 3Salcı,Vahit Lütfi52
Araştırmalar: Kütahyada Kopuzlu Ozanlar Musikisi Hakkında Bir Kaç SözUzunoğlu,Sadık54
Olaylar Karşısında: Muzik Folkloru GezileriGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp55
Müzik Folkloru: Safranbolu Düğünlerinde "Sini Çevirmesi (Kâbem)"Ataman,Sadi Yaver57
Türklerde Halk ve Tabiat: Su, Ağaç, Dağ ve TaşYalgın (Yalman),Ali Rıza58
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 2Ülkütaşır,Mehmet Şakir61
Masal: Cücan ile DevKakşa,Nizameddin62
Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin Eski Sayıları da Bulunan Daimî Satış YerleriAnonim63
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz