www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Ekim 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 3
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Araştırmalar: Halk Oyunları Konusunda - Biyü= Bicu Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 33
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bazı Halk Tâbirleri Ülkütaşır,Mehmet Şakir 35
Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin Daimî Satış Yerleri Anonim 37
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şairleri - 2 Pir Sultan Abdal Bayrı,Mehmet Halit 38
Oğuzlama Gocul,Basri 39
Tetkikler: Kozandağları ve Son Kozanoğlu Yalgın,Ali Rıza 40
Milli Oyunlarımız: 2. Trabzon ve Rize Oyunları Çilingiroğlu,Kemal 43
Ilgın Folkloru - 1 : Depmetura Oyunu Çaylı,Fehim 44
Anadolu Folkloru: Safranboluda "Seğmen"ler Ataman,Sadi Yaver 46
İtizar Anonim 47
Folklor Hakkında: Folklor ve Musiki - Macar Müzisyen Pol Arma'nın Fikirleri Anonim 48


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz