www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Eylül 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 2
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Efsaneler: İçki Müptelâları Neden Yalancılıktan Kuvvetli İnadcı, Geçici Hevesli ve Kindan Olurlar? Ünver,A. Süheyl 17
Musiki Bahisleri: Kopuzdan Son Hâtıralar Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 19
Folklorda Metot: Köy Öğretmenleri İçin Folklor Derleme Yolları Ataman,Sadi Yaver 21
Hayvancılık: Davarda Sayakutluğu "Bayramı" Kırkım ve Dişle İğdişcilik Yalgın,Ali Rıza 23
Milli Oyunlarımız: Erzurum Oyunları - 1 Çilingiroğlu,Kemal 26
Bibliyoğrafya: Milli Türk Destanı "Oğuzlama" Anonim 27
Halk Edebiyatı: Bektaşi Şâirleri Bayrı,Mehmet Halit 28
Etütler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler Salcı,Vahit Lütfi 31


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz