www.halkbilimi.com - Erzincan Mengüceli Dergisi - m...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Erzincan Mengüceli Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Erzincan Mengüceli Dergisi
Basım Tarihi : Kasım 1979
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 5
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Nizam-ı Alem Ülküsü ve Kültürümüz Şahin,Tahir Erdoğan 3
Eski Erzincan´daki Anıtlar Karpuz,Haşim 5
Erzincan Üzerine Çetin,Yılmaz 9
Kazankaya Efsanesi Taş,Fahri 10
Kemah Ballı,Osman 12
Eğin Ağzı Gür,Mehmet Hilmi 15
Erzincan´ım Murathanoğlu,Vekil 19
Maden Sularımız Alp,M. Kâni 20
Erzincan Düğünleri - 3 Yüksel,Atillâ 21
Seyehatnamelerde Erzincan - 4 Marko Polo Anonim 24
1979 Yılı Sonunda Erzincan Belediyesi Ercan,Adnan 25