www.halkbilimi.com - Barbaros (Halkevi Dergisi) - h...

Barbaros (Halkevi Dergisi)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Barbaros (Halkevi Dergisi)
Basım Tarihi : Mart 1949
Cilt :
Yıl :
Sayı : 8
Fiyat : 30 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık, Sanat, Fikir, Edebiyat ve Aktüalite Mecmuası
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Beşiktaş Halkevi Tarafından Çıkarılır
Sahibi ve kurcusu: Yaşar Tümbek
Yazı işlerini fiilen idare eden: Saim Tunalı
Teknik sekreteri: Orhan Tuğsavul
Her ayın birinde çıkar.
Yıllık abone bedeli 350 kuruştur.
Sayfalarımız bütün gençliğe açıktır.
Gönderilen yazılar ve fotoğraflar basılsın veya basılmasın geri verilmez.
Aylık san'at, fikir, edebiyat ve aktüalite mecmuası.
Adres: Beşiktaş Akaretler No:50.
Telefgraf adresi: BARBAROS.
Telefon: 84129.
La Turquie Moderne Basımevinde basılmıştır.


Başlık Yazar Sayfa
Felekten Fıkrakar: Herkez Kendi Kısmetini Yer Felek,Burhan 2
Halkevleri Davası Gökay,Fahrettin Kerim 3
Halkevleri Ve Halk Odalarının 17 inci Yılı Anonim 3
Halkeverinin Ödevleri Tümbek,Yaşar 4
Büyük Bir Acı Ali Çetinkayayı Ebediyen Kaybettik Anonim 5
Melâhat Pars Anonim 6
Klasik Türk Müziği Ongan,Cavit 7
Güzelleşen Beşiktaş Anonim 8
Edip Harabi Bayrı,Mehmet Halit 10
Sulh Ulaş,Hüseyin 11
Halkevleri ve Gençlik Yeşilyurt,Ali Haydar 11
Mizah Anonim 12
Sinema Anonim 13
Spor Anonim 14
Büyük Adamların Garip Tarafları Anonim 16
Şefkat ve Sevgi Kucağı Dârülaceze Anonim 19
Hikaye: Radyo Tuğsavul,Orhan 20
Moda Anonim 22


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz