www.halkbilimi.com - Halk Bilgisi Haberleri - hbh-dergisi_1941-10(115)

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Ankara Üniversitesi
Sedat Veyis Örnek Belgeliği


Halk Bilgisi Haberleri

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Halk Bilgisi Haberleri
Basım Tarihi : Mayıs 1941
Cilt :
Yıl : 10
Sayı : 115
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Anadoluda Musiki Bölgeleri Kösemihal,Mahmut Ragıp 145
Cenupta İğdiş Ameliyatı Yalgın,Ali Rıza 150
İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar V. Bayrı,Mehmet Halit 153
Anadoluda Muharrem Ayini Beşe,M. Enver 158
Bir Köroğlu Koşması Dağlıoğlu,Hikmet Turhan 160
Kırk Oğlanın Talihi (Masal) Tezel,Naki 161