www.halkbilimi.com - Has-Der Halkbilimi - has-der_...

Has-Der Halkbilimi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Has-Der Halkbilimi
Basım Tarihi : Ekim 1986
Cilt :
Yıl :
Sayı : 86/2 (2)
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Okurlara Anonim 1
Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz Kanol,Kani | Hoca,Ali 2
Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış Serdengeçti,Mustafa 8
Halk Sanatları Derneği (HAS-DER) Osman,Ertan 10
Nazım Destanı Rakibet,Hüseyin 13
Halkbilimi ve Derneğimiz Akün,Erdinç 15
Folklor Alanında Kullanılan Method ve Teknikler Kanol,Kani 17
Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Karşılama Birinci,Mehmet 19
Manilerimiz Erten,Öcal | Kocadal,Zerrin 22
Tezgah Alper,Naim | Ant,Metin 23
Zekeriya Sofrası Erten,Öcal | Kocadal,Zerrin 27
Bir Yorgan Hikayesi Rakibet,Hüseyin 28
Haberler Anonim 29
An Analysis of Local Folkdances Anonim 31


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz