www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Ekim-Kasım-Aralık 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 19
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı işlerini fiilen idare eden: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Konya Evleri Hınçer,İhsan 2
Bir Tez Münasebetile: Köroğlunun Şahsiyeti - 2 Kırzıoğlu,M. Fahrettin 3
Milli Oyunlar: Kaşık Oyunu Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 6
Yurd Köşelerinden: Derme Mâniler - 4 Umurhan,Fehime 8
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Edip Harabî - 3 Bayrı,Mehmet Halit 9
Okuyucularımıza Anonim 9
Ayrılık Türküsü (Şiir) Demiraslan,İlhan 10
Bir Destan Üzerine: Seferberlik Destanı Akça,Kemal 11
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri : (Erzurum) Yetişen,Rıza 14
Halk Edebiyatı: Bozkır Destanı Sümer,Faruk 15
Bir Anadolu Geleneği : Akşehir'de Sıra Yareni - 2 Şeker,Erol 17


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz