Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Ekim-Kasım-Aralık 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 19
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı işlerini fiilen idare eden: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Konya EvleriHınçer,İhsan2
Bir Tez Münasebetile: Köroğlunun Şahsiyeti - 2Kırzıoğlu,M. Fahrettin3
Milli Oyunlar: Kaşık OyunuGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp6
Yurd Köşelerinden: Derme Mâniler - 4Umurhan,Fehime8
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Edip Harabî - 3Bayrı,Mehmet Halit9
OkuyucularımızaAnonim9
Ayrılık Türküsü (Şiir)Demiraslan,İlhan10
Bir Destan Üzerine: Seferberlik DestanıAkça,Kemal11
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri : (Erzurum)Yetişen,Rıza14
Halk Edebiyatı: Bozkır DestanıSümer,Faruk15
Bir Anadolu Geleneği : Akşehir'de Sıra Yareni - 2Şeker,Erol17
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz