Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı: Folklor Postası [*]
Basım Tarihi: Temmuz-Ağustos-Eylül 1946
Cilt: 2
Sayı: 18
Fiyat: 25 Kuruş
Derginin Sloganı: Aylık Folklor Dergisi
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı işlerini fiilen idare eden: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Olaylar Karşısında: Sese Gelen Yunus EmreAnonim2
Zaruri Bir Cevap: Köroğlunun ŞahsiyetiKızıldağlı,Saffet3
Milli Oyunlarımız - Zeybeklerin SoyuGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp5
YayladaYılmaz,İbrahim [Ivriz Köy Enstitüsü]7
KöyümDamgacı,Ramazan [Arifiye Köy Enstitüsü]7
Folklor Bakımından: Konya Çocuk OyunlarıUğur,Fethi Ferit8
Yeni Kurulan - Halk Bilgisi DerneğiHınçer,İsmail9
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri - "Gümüşane"Yetişen,Rıza10
Halk Edebiyatı: Figanî'nin Yemek DestanıAkça,Kemal11
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Edip Harabî - 2Bayrı,Mehmet Halit13
Bir Anadolu Geleneği : Akşehir'de Sıra YareniŞeker,Erol15
Yurd Köşelerinden: Derme Mâniler - 3Umurhan,Fehime17
Dağların Delisi - 16Akça,Kemal18
Kitaplar Arasında : "Karadeniz Destan ve Deyişleri"Anonim19

Arama

Bizi Destekleyenler

.