www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Haziran 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 17
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Olaylar Karşısında: Halka Doğru Akça,Kemal 2
Uludağda: Türkmen Obaları ve Kadın Giyimleri Yalgın,Ali Rıza 3
Sarıkamış ve Uludağ Kayakçılarına Armağan! Kars İlinde (Yel-Bulur-Yağmur-Kar ve Buz Adları) - 2 Kırzıoğlu,M. Fahrettin 5
Konya Halk Sazcıları - 4 Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 7
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 6 Yetişen,Rıza 8
Derlemeler: Çiftçiliğe Ait Terimler ve Çift Aletleri Önder,Mehmet 9
Kitaplar Arasında : "Karacaoğlan"ın Yeni İlâvelerle IX. Baskısı Hınçer,İhsan 10
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Edip Harabî Bayrı,Mehmet Halit 12
Koşma Yılmaz,İbrahim [Ivriz Köy Enstitüsü] 13
Destanlar: Penbe Hanım Destanı Salcı,Vahit Lütfi 14
Estikçe (Şiir) Hınçer,İhsan 15
Destanların Doğuşu: Karaosmanoğlulları Hakkında Bir Destan Sümer,Eşref 16
Koçaklama - 2 Gelibolulu Aşık Demir 17
Dağların Delisi - 15 Akça,Kemal 18
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 19


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz