www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Nisan 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 15
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Mevsimin Aktualitesi: Memleket Geceleri Hınçer,İhsan 2
Halk Edebiyat ve Musikisi: Konya Halk Sazcıları - 3 Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 3
Koçaklama Gelibolulu Aşık Demir 5
Yurd Köşelerinden: Derme Mâniler Umurhan,Fehime 7
Fikirler: Folklora Dayanan Sanat Oksal,Sedat 8
Belki... Salcı,Vahit Lütfi 8
Folklor ve Telkin Ünver,A. Süheyl 9
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 4 Yetişen,Rıza 10
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 11
Az Duyulmuş Atasözleri Önder,Mehmet 12
Türkülerin Doğuşu: Necip Türküsünün Hikâyesi Akça,Kemal 13
Oyunlar: İstanbul Çocuk Oyunları - 3 Özseven,Âdil 15
Bir Anadolu Geleneği : Ekin Sonu Özcan,Ahmet 16
Milli Olaylar: Karadeniz Gecesi Anonim 17
Dağların Delisi - 13 Akça,Kemal 18
Kitaplar Arasında : "Benim Gibi" Anonim 19


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz