www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Mart 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 14
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Yarcılık ve Kuvayi Milliyecilik Akça,Kemal 2
Hâdiseler-Düşünceler: Tahtacı Aşiretleri Arasında Geçirdiğim Bir Kaç Saat Fındıkoğlu,Ziyaeddin Fahri 3
Az Duyulmuş Atasözleri Önder,Mehmet 4
Şair Behçet Kemal Çağların Konferansı: Bitmez Tükenmez Anadolu Anonim 5
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 3 Yetişen,Rıza 7
Kitaplar Arasında : Klâsik Halk Edebiyatımız ve "Çoban Kızı" Bayrı,Mehmet Halit 8
Türkü Gelibolulu Aşık Demir 8
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 9
Milli Oyunlarımız : Yüzyıllar Boyunca Zeybekler Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 10
Halk Musikisi: Orta Anadolu Türküleri Koral,Nuri Sami 13
Allı Ferik Türküsü Anonim 14
Koşma Turan,Hasan 15
Bir Anadolu Geleneği : Kına Gecesi Şener,Ali Fuad 16
Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında - 3 Sümer,Faruk 17
Dağların Delisi - 12 Akça,Kemal 18


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz