Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Mart 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 14
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
İdare Evi: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Yarcılık ve Kuvayi MilliyecilikAkça,Kemal2
Hâdiseler-Düşünceler: Tahtacı Aşiretleri Arasında Geçirdiğim Bir Kaç SaatFındıkoğlu,Ziyaeddin Fahri3
Az Duyulmuş AtasözleriÖnder,Mehmet4
Şair Behçet Kemal Çağların Konferansı: Bitmez Tükenmez AnadoluAnonim5
Gezilerden Notlar: Anadolu Folklor Gezileri 3Yetişen,Rıza7
Kitaplar Arasında : Klâsik Halk Edebiyatımız ve "Çoban Kızı"Bayrı,Mehmet Halit8
TürküGelibolulu Aşık Demir8
Seçme Halk ŞiirleriDamgacı,Hayrünnisa9
Milli Oyunlarımız : Yüzyıllar Boyunca ZeybeklerGazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp10
Halk Musikisi: Orta Anadolu TürküleriKoral,Nuri Sami13
Allı Ferik TürküsüAnonim14
KoşmaTuran,Hasan15
Bir Anadolu Geleneği : Kına GecesiŞener,Ali Fuad16
Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında - 3Sümer,Faruk17
Dağların Delisi - 12Akça,Kemal18
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz