www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Şubat 1946
Cilt : 2
Yıl :
Sayı : 13
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Acı Bir Kayıp: Selim Nüzhet Gerçek Bayrı,Mehmet Halit 2
Bir Kayıp: Bela Bartok Saygun,Ahmed Adnan 3
Milli Oyunlarımız: Yüzyıllar Boyunca Zeybekler Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 5
Anadolu Folklor Gezileri Yetişen,Rıza 7
Halk Edebiyatı: Pir Sultan Aptal ve Bir Manzume Salcı,Vahit Lütfi 8
Toprak Kanununun Uygulandığı İlk Yer: Bozkır Anonim 9
12 Ocak 96'da Yapılan Konya Folklor Gecesi Anonim 10
Kitaplar Arasında : Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme Ülkütaşır,Mehmet Şakir 12
Erkek Demirin Türküsü Defne,Zeki Ömer 12
Karadenizli: Şair Tıflı Şener,Ali Fuad 13
Bibliyografya Anonim 14
Baz Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 2 Sümer,Faruk 15
Anadolu Düğünleri: Orhangazi Köylerinde Düğün Beşe,M. Enver 16
Az Duyulmuş Atasözleri Önder,Mehmet 17
Dağların Delisi - 11 Akça,Kemal 18
Koşma Demiraslan,İlhan 18
Abonelerimize Anonim 19


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz