www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Haziran 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 9
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Başlık Yazar Sayfa
Celâleddin Ezinenin Bir Yazısı Üzerine: Amerika Cazı - Türk ve Halk Musikisi Hakkında Bir Tartışma Akça,Kemal 3
Geçti Aşık Hınceri 4
Halk Musikisi: Konyalı Halk Musikcileri Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 5
Koşma Salcı,Vahit Lütfi 6
Halk Şairlerinden Notlar: Kasımpaşaya Ait Bir Türkü Bayrı,Mehmet Halit 7
Türkü Gelibolulu Aşık Demir 8
Tetkikler: Kars İlinde Yerli Halk Takvimi Deyimleri Üzerine Kırzıoğlu,M. Fahrettin 9
Rahmetli Ressam Hüsnü Yusuf Beyin Anadoluda Folklor Tetkikleri Hakkında ve İshaklı Kasabası Türk Efsanesi Ünver,A. Süheyl 10
Sınır Boylarında Edebiyat Bolluğu: Fuzulînin Bir Gazeli Salcı,Vahit Lütfi 12
Notlar: Folklor Bakımından Önemli Bir Mecmua Ergun,Sadettin Nüzhet 13
Bibliyoğrafya: Bektaşi Edebiyatı Antolojisi - Bektaşi Şairleri ve Nefesleri Anonim 14
Derlemeler: Konya Bilmeceleri - 2 Önder,Mehmet 15
Bir Dava: Toprak Kanunu Şener,İhsan 16
Bir Anadolu Geleneği: Çamlık Özcan,Ahmet 17
Dağların Delisi - 8 Akça,Kemal 18
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 19