www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Mayıs 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 8
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Başlık Yazar Sayfa
Halk Edebiyatından Örnekler: Türk Destanları 2 Yücel,Hasan Ali 3
Hadiseler Önünde Düşünceler: Folklorun Sanat, Edebiyat ve Bilgi Kaynağı Olarak Değeri Fındıkoğlu,Ziyaeddin Fahri 5
Notlar: Folklor Kadro ve Metodu - 1 Akça,Kemal 7
Folklorda Törenler Ülkütaşır,Mehmet Şakir 8
Koşma Gelibolulu Aşık Demir 9
Milli Oyunlarımız ve Doğuda Çıkan Bir Yazı Belli,Şemsi 9
Memleket Davaları 3: Oturak Âlemi Nedir? Hınçer,İhsan 10
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 11
Halk Şairlerinden Notlar: Behçetin Destanları 2 Salcı,Vahit Lütfi 12
Bu Günkü Dilimizle: Orhon (Orhon Yazıtlarından Birisinin Köklü Parçalarının Bugünkü Dilimize Çevrilmesi) Çağlar,Behçet Kemal 13
Derlemeler: Konya Bilmeceleri - 1 Önder,Mehmet 14
İstanbul Çocuk Oyunları - 2 Özseven,Âdil 15
Bir Anadolu Geleneği: Niğdenin (Cumaları) Pazarları Gökçen,Nurettin 16
Bibliyoğrafya Anonim 17
Dağların Delisi - 7 Akça,Kemal 18