www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Nisan 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 7
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Hadiseler Önünde Düşünceler : Türk Folkloru ve Halkevleri Bayrı,Mehmet Halit 3
Halk Edebiyatından Örnekler: Türk Destanları 1 Yücel,Hasan Ali 4
Halk Şiiri, Doğuşu ve Başkonusu Kahramanlık Anonim 5
Az Duyulmuş Atasözleri Anonim 6
Bir Halk Türküsü Veriyoruz: İnce Mehmet Barenten,Remzi 7
Bir Anadolu Geleneği : Tekecik-Koçkatımı Aydın,Siraç 8
Mevlevî Kıyafetleri Uğur,Fethi Ferit 10
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 11
Aşık Hikmetî Kendi,İbrahim Aczi 12
Kuzey Doğu Anadolu Halk Oyunları 2 : Erzurum Çilingiroğlu,Kemal 13
Halk Şiirinin Doğuşuna Örnekler Akça,Kemal 14
Türkü Gelibolulu Aşık Demir 15
Dağların Delisi - 6 Akça,Kemal 16
Dağbaşı Çeşmesi Yoldaş,Kemal 17
Masal : İnsan Ne Eder Kendine Eder... Anonim 18


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz