www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Mart 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 6
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Başlık Yazar Sayfa
Halkoda ve Halkevleri Kuruluş Yıldönümü Dolaysile : Eski Köy Odaları Akça,Kemal 3
Halk Edebiyatından Örnekler: Destanlar 2 Ülkütaşır,Mehmet Şakir 4
Zileli Âşık Hacı Tâlibî - Hayatı ve Eserleri Okay,Haşim Nezihi 5
Behçetin Destanları Salcı,Vahit Lütfi 7
Seçme Halk Şiirleri Anonim 8
Acı Bir Yıldönümü : M. Ferit Uğur, Üç Yıl Evvel Ölmüştü Anonim 9
Memleket Davaları 2 : Baştan Başa Folklor Malzemesile Dolu Bir Film "Hasret" Hınçer,İhsan 10
Az Duyulmuş Atasözleri Anonim 11
İstanbul'da Çocuk Oyunları Özseven,Âdil 12
Birkaç Bilmece Anonim 13
Kemaliyelilerde Hayvan Sevgisi Şener,İhsan 14
Sille Destanı Anonim 15
Dağların Delisi - 5 Akça,Kemal 16
Masal : Tandırdaki Herif Gibi Anonim 18