Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Kasım-Aralık-Ocak 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 12
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Derginin Künyesi:

Sahibi ve Başyazarı: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Dr. Ferit Uğur
Yazı İşleri ve Teknik Sekreteri: İhsan Hınçer
Adres: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş. Yurt dışı için de yıllığı 400, altı aylığı 200 kuruştur.


Başlık Yazar Sayfa
Konya Gecesi Münasebetile: Hemşerilerimizle Samimi Bir DertleşmeHınçer,İhsan2
Onyedinci Asırda Konya Kalesi İç ve Dışındaki Binalar HakkındaÜnver,A. Süheyl3
Mevlâna Celâleddinî Rumînin Hayatı ve EserleriUğur,Fethi Ferit6
Âşık Şem'înin Konya Destanından ParçalarAnonim8
Konya Tarihine Kısa Bir BakışUğur,Fethi Ferit10
Bunları Biliyor musunuz?Anonim11
OkuyucularımızaAnonim11
Bazı Gezginlere Göre KonyaSümer,Faruk12
Bunları Biliyor musunuz?Anonim13
Bunları Biliyor musunuz?Anonim15
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz