www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Ağustos-Eylül-Ekim 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 11
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Başlık Yazar Sayfa
Folklorun Tarih ve Sosyal Yaşayışımız Karşısında Alâka ve Etkisi Akça,Kemal 2
Milli Oyunlarımız - Kaşık Oyunları Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 3
Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar: Âşık Canibî Bayrı,Mehmet Halit 5
Işığım Ol ... Hınçer,İsmail 6
Türk Efsaneleri: Ümid Dede Efsanesi Ünver,A. Süheyl 6
Halk Şairleri: Poskoflu Yusuf Zülâli'nin Karsın Kurtuluş Destanı Kırzıoğlu,M. Fahrettin 7
Okuyucularımıza Anonim 8
Anadolu Folklor Gazilerinden Notlar Yetişen,Rıza 9
İstanbul Ün. Tıp T. En. Çalışma (Prof. A. Süh. Ün.) : Memleketimizin Sıtma Folklor Hakkında Kızıldağlı,Saffet 10
Az Duyulmuş Atasözleri Önder,Mehmet 11
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 12
Kitaplar Arasında : Kastamonu Ninnileri Ülkütaşır,Mehmet Şakir 13
Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 1 Sümer,Faruk 15
Şair Tıflı Şener,Ali Fuad 15
Dağların Delisi - 10 Akça,Kemal 16
Sosyal İncelemeleri : Gelin ve Kaynana Çekişmeleri Şener,İhsan 17