www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Temmuz 1945
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 10
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok

Başlık Yazar Sayfa
Halk Musikisi: Konyalı Halk Musikiileri - 2 Gazimihal (önceleri Kösemihal),Mahmut Ragıp 3
Koşma Gelibolulu Aşık Demir 4
Halk Şairlerinden Notlar: Nesimi Bayrı,Mehmet Halit 5
Bir Geziden Notlar: Karahüyüklü Aşık Ali Belli,Şemsi 6
Türk Efsaneleri: Ressam Hüsnü Yusuf Bey'in Akşehirde Tarih ve Folklor Tetkikleri - 2 Ünver,A. Süheyl 7
Zileli Aşık Hacı Tâlibi Okay,Haşim Nezihi 8
Notlar: Folklor Kadro ve Metodu Akça,Kemal 9
Memleket Davaları 4: Aile Reislerimizi İtham Ediyorum! Hınçer,İhsan 10
Seçme Halk Şiirleri Damgacı,Hayrünnisa 11
Halk Edebiyatının En Velût Muharririnin Son Basılan Eseri Münasibetile : Sadeddin Nüzhet Ergun (Hayatı ve Eserleri) Özdil,Bürhaneddin 12
Tıbbi Folklor: Halk İlaçları Hakkıda Balcı,N. R. 15
Bize Gelen Eserler: Sevim Bike Anonim 16
Derlemeler: Düğün Terimleri Önder,Mehmet 17
Dağların Delisi - 9 Akça,Kemal 18
Az Duyulmuş Atasözleri Anonim 19