www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : Birinci Kanun 1944
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 3
Fiyat : 25 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan
Her türlü müracaat için: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş, Yabancı: 400 kuruş


Başlık Yazar Sayfa
Türk Folklor Dâvası Akça,Kemal 3
Aşık Mahtumî Bayrı,Mehmet Halit 4
Öldür Beni! Aşık Hınceri 5
Az Duyulmuş Atasözleri Anonim 6
Bektaşi Şairlerinden: Viranî Ergun,Sadettin Nüzhet 7
Efe Türküleri Anonim 8
Ağaran Baş Akça,Kemal 8
17inci Asrın Saz Şairlerinden Gezlevili: Aşık Ömer Akça,Kemal 9
Garip İtikatlar Samancıgil,Kemal 11
Bizim Köy Yoldaş,Kemal 11
Kemâliye (Eğin) Mâni ve Türküleri Şener,İhsan 12
Bir Halk Türküsü Veriyoruz: Yürük Kızı Türküsü Sümer,Faruk 13
Dağların Delisi - 2 Akça,Kemal 14
Halk Şairlerin Hakkında Küçük Notlar: Deli Şerif Bayrı,Mehmet Halit 16
Halk Şairlerinden Örnekler: Kalenderî Aşık Nigâri 16
Seçme Halk Şiirleri: Koşma Aşık Sürurî 17
Bir Hayat Parçası - 2 Yurdakulol,İffet 18


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz