www.halkbilimi.com - Folklor Postası [*] - folkor-...

Folklor Postası [*]

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor Postası [*]
Basım Tarihi : 20 İkinci Teşrin 1944
Cilt : 1
Yıl :
Sayı : 2
Fiyat : 30 Kuruş
Derginin Sloganı : Aylık Folklor Dergisi
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sahibi: Kemal Akça
Neşriyat Müdürü: Muzaffer Erdoğan
Her türlü müracaat için: Tevkifane arkası Karacehennem Sok. No:19   Sultanahmet-İstanbul

Abone: Yıllığı:300 kuruş, 6 aylık:150 kuruş, Yabancı: 400 kuruş


Başlık Yazar Sayfa
Büyük, Edebî Müsabakamız Anonim 2
Halk Edebiyatında Lirism Yücel,Hasan Ali 3
Halk Şairlerinin Tetkiki ve Son Asır Halk Şairlerimizden Mansur Akça,Kemal 4
Halk Şairlerin Hakkında Küçük Notlar: Deli Şerif Bayrı,Mehmet Halit 5
Bir Kaç Folklor Malzemesi Samancıgil,Kemal 6
İbrahim Bey Külliyatından Seçme Şiirler Ergun,Sadettin Nüzhet 7
Hudutta Akşam Vural,S. 7
Fatih Mehmet Devrinde Türk Hattatlığı Erdoğan,Muzaffer 8
Halk Sosiyetesi İncelemeleri: Küççe Düğün Akça,Kemal 9
Sıla Aşık Hınceri 10
Folklorik Roman: Dağların Delisi Akça,Kemal 10
Deyi,Deyi Aşık Dağlar 11
Yürük ve Türkmen Güzelleri Sümer,Faruk 12
Eğin'de Halk Kültür, Ahlâk ve Adetleri Şener,İhsan 13
Figani'nin Yeni Bir Şiiri Aşık Figani 16
Halk Şairi Mansur'dan Bir Parça Aşık Mansur 18
Seçme Şiirler, Güzel Hikayeler: Bir Hayat Parçası Yurdakulol,İffet 20


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz