www.halkbilimi.com - Folklora Doğru - folklora-dogr...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklora Doğru

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklora Doğru
Basım Tarihi : Ocak-Şubat-Mart 1976
Cilt : 4
Yıl :
Sayı : 44
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Ezginin Doğuşu Saygun,Ahmed Adnan 3
Türkiye´de Yaptığım Derlemeler Bartok,Béla 23
Halk Türkülerinin Şiirle İlişkisi ve Derlenmesi Su,Ruhi 35
Tekirdağ´dan Ağıt, Ninni ve Türküler Artun,Erman 38
Ardanuç´lu Esrarî Gökalp,Mehmed 59
Köroğlu Kollarından Kirizoğlu Mustafa Bey Kolu ve Türküleri Gökalp,Mehmed 61