www.halkbilimi.com - Folklor (Türkiye Folklor Kurum...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Ekim 1989
Cilt :
Yıl : 4
Sayı : 38
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Folklor´dan Mektup Aslan,Celal 3
Tekzip Ataman,Sadi Yaver 4
Gemerek Folkloru : Tandır-Ferfene-Vicek-Al Karısı-Yunak ve Mal Dışkısı Demiray,M.Güner 5
Türkü Varyantı Mı, Yanlış Kalıntı Mı? Toraganlı,Hasan 10
Yozgat Folkloru : Nevruz Geleneği Uslu,Mustafa 17
Yozgat Folkloru´nda "Kekil Hamamı" Motifi Uslu,Mustafa 20
Yozgat´ta Sünnet Düğünü Gelenekleri Uslu,Mustafa 23
Yozgat Tekerleme ve Şaşırtmacaları Uslu,Mustafa 26
Türkler ve Moğollarda Su Kutsaldır Roux,Jean Paul 31
Türk-Moğol Halkbilimi ve Etnografyası Üzerine Türkçe ve Yabancı Dillerde Seçme Yayınlat Kaynakçası (1843-1984) Acaroğlu,Türker 36
Gaziantep Üniversitesi Cemil Cahit Güzelbey´e "Fahri Doktor" Ünvanı Verdi Tekin,Mehmet 40
Gaziantep Halk Müziği ve Burada Yapılan Tambura, Nefesli Sazlar Güzelbey,Cemil Cahit 43
Toplumsal Siyasal Boyutlarıyla Aşıklık Kavramının Anatomisi Turan,Metin 47
Haberler Anonim 60
Bilmece Anonim 64