www.halkbilimi.com - Folklor (Türkiye Folklor Kurum...

Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Mart 1984
Cilt :
Yıl : 4
Sayı : 31
Fiyat : 150 TL
Derginin Sloganı : Süreli Halk Bilimi Dergisi. Türk Folklor Kurumu
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

Folklor Kurumu Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Kemal Şuleoğlu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Turgut Erentürk

Folklor Kurumu tarafından üç ayda bir yayınlanır.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

"FOlklor, Süreli Halk Bilimi Dergisi" adı anılmadan alıntı yapılamaz.

Kapak: Turgut Erentürk, Fatih Durmuş
Grafik Düzenleme: Turgut Erentürk, Mahmut Bent

Baskı Tarihi: 10 Mart 1984

Yönetim Yeri: Folklor Kurumu
Mustafa Kemalpaşa Mah. Defteremini Sk. No: 8/2 Aksaray/İst.
Tel: 527 20 50 - 528 45 24


Başlık Yazar Sayfa
Sunu Şulekoğlu,Kemal 3
Yeniden Çıkarken Türk Folklor Kurumu Önder,Nabey 5
Neden Geciktik? Erentürk,Turgut 8
Türkiye´de El Sanatları ve Üretim İlişkileri İçinde Halkbilimsel Özellikleri Taner,Nuri 9
Sünnet Olma Geleneği Yund,Kerim 13
Masalların Anayurdu Hindistan Mıdır? (Indianist´ler) Doğanç,H. Ayhan 23
Halk Oyunlarımızın Sahneye Uygulanması Meselesi Ataman,Sadi Yaver 27
Supara Sözsünün Anlamı Kartal,Numan 29
Kimi Halk Şairlerinin Diliyle Âşıklık Geleneği İvgin,Hayrettin 31
Türküler Ne Der? Özbek,Mehmet 36
Türk Musıkisinin Kökeni Toraganlı,Hasan 37
Diyarbakır ve Çevresi Halk Hekimliğinde Şifalı Sular ve Topraklar Beysanoğlu,Şevket 43
Karacaoğlan´ın Dizelerinde Yatan Folklor Hazinesi Yarman,Vecdi 45
"Kayseri Folkloru" Adına Sergilenen Garip Şeyler Satoğlu,Abdullah 47
Avşar Ağıtları Önder,Nabey 49
Gaziantep Eğlence Yaşantısında Hikâye ve Halk Hikâyecileri Güzelbey,Cemil Cahit 53
Kıbrıs Türklerinde Ramazan ve Bayram Gelenekleri Anonim 57
Şiirler Anonim 63


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz