Folklor (Türk Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türk Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Şubat, Mart, Nisan 1970
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 10-11-12
Fiyat : 750 Kuruş
Derginin Sloganı : Türk Folklor Kurumu
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

T.F.K Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Muhiddin Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

İdare Yeri: T. Folklor Kurumu

Hacıbeşir Sok. No: 7 Cağaloğlu İstanbul
Tel: 27 20 50

Abone: Yıllık 30 TL, 6 Aylık 15 TL

Dizgi-Tertip-Kapak: Sermet Matbaası

Klişeler: Akın Klişe

Türk Folklor Kurumu Tarafından Ayda Bir Çıkarılmaktadır


Başlık Yazar Sayfa
Statik ve Dinamik Folklor AnlayışlarıAlangu,Tahir3
Harput Folklorundan ÖrneklerAlkan,Seviye5
Mutasavvıf Halk Şairlerimizden: Sıdkî BabaCunbur,Müjgan8
Muhibbî ve Mevlid´iDizdaroğlu,Hikmet14
Halk Oyunları Üstüne Bir DenemeDoğanç,H. Ayhan 18
Hesap İşleriEroğlu,Ayten22
Hüt Dağı ve Karga Üzerine YarenlikGökyay,Orhan Şaik28
Aramızdaki Bir Yabancıdan FikirlerGowan,Kate Mac31
Zile Şairleri: 6 - CeyhûniOkay,Haşim Nezihi34
Yozgat Folklor Araştırmaları: KahveÖzbaş,Hasan43
BilmecelerSerdem,Fikrettin46
Pastırma ve Sucuk Nasıl HazırlanırSarı,Mukrimin49
Türkiye´de Halkbilimi Teori ÇalışmalarıŞaul,Mahir51
Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlarTelek,Semra56
Halk Türkülerimiz ÜzerineDüren,Reşat58
Pakistan Folklorundan Örnekler - 1Anonim65
Bir Anketimiz VarAnonim68
HaberlerAnonim75
Hastalıkların TedavileriÖzerk,Erengül80
Silifke Halk Oyunları ve Doğuş SebepleriÖzyurt,Mustafa83
RuhlarYenidoğan,Sevil88
Kız Kaçırma ve BaşlıkGürkaynak,Gülsevim91
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz