www.halkbilimi.com - Folklor (Türkiye Folklor Kurum...

Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türkiye Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Şubat, Mart, Nisan 1970
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 10-11-12
Fiyat : 750 Kuruş
Derginin Sloganı : Türk Folklor Kurumu
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var
Derginin Künyesi:

T.F.K Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Muhiddin Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

İdare Yeri: T. Folklor Kurumu

Hacıbeşir Sok. No: 7 Cağaloğlu İstanbul
Tel: 27 20 50

Abone: Yıllık 30 TL, 6 Aylık 15 TL

Dizgi-Tertip-Kapak: Sermet Matbaası

Klişeler: Akın Klişe

Türk Folklor Kurumu Tarafından Ayda Bir Çıkarılmaktadır


Başlık Yazar Sayfa
Statik ve Dinamik Folklor Anlayışları Alangu,Tahir 3
Harput Folklorundan Örnekler Alkan,Seviye 5
Mutasavvıf Halk Şairlerimizden: Sıdkî Baba Cunbur,Müjgan 8
Muhibbî ve Mevlid´i Dizdaroğlu,Hikmet 14
Halk Oyunları Üstüne Bir Deneme Doğanç,H. Ayhan 18
Hesap İşleri Eroğlu,Ayten 22
Hüt Dağı ve Karga Üzerine Yarenlik Gökyay,Orhan Şaik 28
Aramızdaki Bir Yabancıdan Fikirler Gowan,Kate Mac 31
Zile Şairleri: 6 - Ceyhûni Okay,Haşim Nezihi 34
Yozgat Folklor Araştırmaları: Kahve Özbaş,Hasan 43
Bilmeceler Serdem,Fikrettin 46
Pastırma ve Sucuk Nasıl Hazırlanır Sarı,Mukrimin 49
Türkiye´de Halkbilimi Teori Çalışmaları Şaul,Mahir 51
Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlar Telek,Semra 56
Halk Türkülerimiz Üzerine Düren,Reşat 58
Pakistan Folklorundan Örnekler - 1 Anonim 65
Bir Anketimiz Var Anonim 68
Haberler Anonim 75
Hastalıkların Tedavileri Özerk,Erengül 80
Silifke Halk Oyunları ve Doğuş Sebepleri Özyurt,Mustafa 83
Ruhlar Yenidoğan,Sevil 88
Kız Kaçırma ve Başlık Gürkaynak,Gülsevim 91


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz