Folklor (Türk Folklor Kurumu)

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Folklor (Türk Folklor Kurumu)
Basım Tarihi : Ağustos 1969
Cilt :
Yıl : 1
Sayı : 4
Fiyat : 250 Kuruş
Derginin Sloganı : Türk Folklor Kurumu
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Derginin Künyesi:

T.F.K Adına İmtiyaz Sahibi Genel Başkan: Muhiddin Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Görür

İdare Yeri: T. Folklor Kurumu

Hacıbeşir Sok. No: 7 Cağaloğlu İstanbul
Tel: 27 20 50

Abone: Yıllık 30 TL, 6 Aylık 15 TL

Dizgi-Tertip-Kapak: Sermet Matbaası

Klişeler: Akın Klişe

Türk Folklor Kurumu Tarafından Ayda Bir Çıkarılmaktadır


Başlık Yazar Sayfa
İstanbul FolkloruAtaman,Sadi Yaver3
Krik Hayvan Masalları - 1Doğanç,H. Ayhan 5
Keban, Yusuf Ziya Paşa Camii HalılarıDurul,Yusuf9
Kafkas Dansları - Hususiyetleri ve OrjiniEğiter,Adlî12
Konya EfsaneleriEs,Selçuk16
Zile Şairleri: 3 - Hacı TâlîbiOkay,Haşim Nezihi20
Hastalıkların Tedavileri - 2Özerk,Erengül24
Türk Halk Evleri - 4Şimşek,Yusuf28
HaberlerAnonim30
Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz