www.halkbilimi.com - Altıncı Şehir - altinci-sehir_...

Altıncı Şehir

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Altıncı Şehir
Basım Tarihi : Ocak 1998
Cilt :
Yıl : 2
Sayı : 3-4
Fiyat :
Derginin Sloganı :
Ebat :
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Yok
Derginin Künyesi:

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Adına Sahibi: Doğan ÜRGÜP (Başkan)

Genel Yayın Yönetmeni: Cengizhan ORAKÇI

Yazı İşleri Müdürü: Davut ARSLAN

Yayın Kurulu: A. Turan ALKAN, Beşir AYVAZOĞLU, Yavuz Bülent BAKİLER, Rasim BÖLÜCEK, Ergun GÖZE, Doğan KAYA, Müjgan ÜÇER

Halkla İlişkiler Müdürü: Ahmet TAŞ

Haber Müdürü: Zafer BENLİ

Kültür-Sanat: Mehmet ÖÇ

Dağıtım Müdürü: Abdurrahman KAYA

Reklam Müdürü: Ercan ALPAY

Teknik Sorumlu: İsmail Hakkı ARIKAN

Sanat Danışmanı: Mehmet S. FİDANCI

İdare ve Yazışma Adresi: Libya Cad. No: 19 Kolej-Ankara Tel: (0.312) 431 07 88-431 51 85 Faks: (0.312)342 21 38

Görsel Düzenleme - Tasarım: Fidancı Tasarımevi Tel: 417 98 51 ANKARA

Kapak Fotoğrafı: Tahsin Temel ÜÇER

Baskı: GIPTA A.Ş. Tel: (0312) 342 44 29-341 32 37

Buradan İndirebilirsiniz:   

Başlık Yazar Sayfa
Takdim Anonim 3
Yepyeni Bir Sivas Dergisi: Altıncı Şehir Bakiler,Yavuz Bülent 4
Şehirde Sokaklar Orakçı,Cengizhan 7
Mağrur ve Mazlum Şehirler Çetin,İsmet 11
Yukarı Tekke´den Şehre Bakmak Kemikli,Bilal 14
Sivas Halk Kültüründe Kahve ve Kahvehaneler Üçer,Müjgan 16
Şiir Erbay,Yusuf 19
Şiir Özmen,Muvaffak 19
Şiir Göze,Mehmet Talat 19
Bir Konuk: Şahin Uçar İle Sohbet Orakçı,Cengizhan 20
Türkülerin Muamması Alkan,Ahmet Turan 25
Sivas´ta Musiki Kaya,Uğur 29
Tarihte Bir Başkasıyla Takas Edilen Şehir Sivas Mahiroğlulları,Adnan 34
Mustafa Kemal Paşa´nın Şehrimizi İkinci Kez Teşrifleri Paçacıoğlu,Burhan 36
Namaz Kılanı Sevmek Göze,Ergun 38
Keşik Kaya,Doğan 39
Masal: Şeytan Kaya,Ayşe 43
Şiir: O Günlerin Ardından Pekşen,Ahmet Mahir 45
Hikâye: Güllerin Mezarı Tuna,Özlem 46
Sivas´a Dair Şener,Tekin 46
Hafıza: Edebî Folklorumuzda Boz Ayran Akşun,Vehbi Cem 47
Kitap Divani Orakçı,Cengizhan 49
Kırk Ambar: Başölmez Pekşen,Fatma 51
Dernekten Haberler Anonim 53
Sivas Üzerine Çeşitlemeler Anonim 54


Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz